Groenzorg

Openbaar groen

Ook als overheid kan je terecht bij ACG voor het onderhoud van je openbaar groen.Met meer dan 30 jaar ervaring en terreinkennis pakken we openbare tuinen, parken, plantsoenen, groenstroken en stadsranden vakkundig aan.

Dit zijn een aantal services die we uitvoeren:

 • Onderhoud van parken, plantsoenen, grasvelden en middenbermen
 • Bomen, struiken en hagen correct bemesten en snoeien
 • Aanleggen of herstellen van parkings en opritten
 • Parkeerplaatsen opnieuw belijnen
 • Vegen en zwerfvuil verzamelen
 • Onkruid en mos bestrijden
 • Grasvelden aanleggen en onderhouden, van maaien tot afboorden
 • Bomen, struiken en hagen correct bemesten en snoeien

ZO MAAKT ACG HET VERSCHIL

 • Duurzame aanpak van openbaar groen van gemeenten
 • Correcte en zorgvuldige uitvoering van het onderhoudscontract
 • Professionele samenwerking: rechtstreeks aanspreekpunt en wekelijkse opvolging door de werkleider. De werkleider is verantwoordelijk voor het correct uitvoeren van het onderhoudscontract en verdeelt het werk.
 • Vaste ploegen voeren bij jou op het terrein de opdracht uit. Op die manier groeit de betrokkenheid én de terreinkennis. Een win-win voor beide partijen.
 • De werkleider ondersteunt de verschillende ploegen en informeert naar je tevredenheid. Wekelijks bespreken we de opmerkingen op een projectvergadering

Vragen?

Een vraag of offerte nodig? Ik zoek het graag samen met je uit.