Privacy policy

Deze privacy policy is van toepassing op ACG vzw.
ACG respecteert uw recht op privacy en streeft ernaar uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, meer specifiek met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2018. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

Door de informatie en de diensten op www.acgfab.be te gebruiken gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij en voor welke doeleinden worden ze gebruikt?

Persoonsgegevens kunnen op verschillende manieren door ons verzameld worden:

 • bij het aangaan van een factuurrelatie
 • wanneer u op onze website een contactformulier invult
 • bij een ontmoeting tijdens beurzen, evenementen, klantengesprekken, …

Wij verzamelen uw identificatie- en contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, mailadres of andere contactgegevens) in ons contactenbestand en gebruiken ze voor volgende doelen:

 • voor onze klantenadministratie waarop we vertrouwen voor de uitvoering van ons contract en/of uw bestellingen,
 • voor het correct uitvoeren van leveropdrachten waarbij we vaak verzocht worden om bepaalde personen te contacteren met betrekking tot leveringsinformatie,
 • voor elektronische direct marketing (mailings).

Naast uw identificatie- en contactgegevens kunnen wij ook uw IP-adres en uw surfgedrag op onze website bijhouden om onze diensten en onze website te verbeteren.

In het kader van bovenvermelde doelen delen wij uw persoonsgegevens soms met derden (bv. transportbedrijven of andere dienstverleners). Wanneer wij uw persoonsgegevens doorgeven aan derden, nemen wij, indien van toepassing, de nodige maatregelen om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken en te beveiligen.

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

Wij nemen de nodige maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang.

Teneinde uw persoonsgegevens up-to-date te houden, verzoeken wij u ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in de persoonsgegevens die u verstrekte in het kader van onze samenwerking (bv. gewijzigde contactgegevens).

Wat zijn uw rechten en hoe kan u ze doen gelden?

U hebt het recht uw akkoord met onze privacy policy op elk gewenst moment in te trekken. U kan dit doen door een mail te sturen naar info@acgfab.be of door ons contactformulier op www.acgfab.be in te vullen met de mededeling dat u uw toestemming wil stopzetten.
Bij het ontvangen van een mailing kan u zich terugtrekken via de afmeldknop in de mailing.

Verder hebt u recht:

 • op informatie en inzage van uw gegevens
 • op verbetering van persoonsgegevens
 • op verwijdering van uw persoonsgegevens
 • op beperking van de verwerking
 • op bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
 • uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare, en machine-leesbare vorm, en om die persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke (te doen) overdragen

Tot slot hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Privacy Commissie of via Europese Commissie over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

Voor meer info of vragen over de privacy policy van ACG vzw kan u een mail sturen naar info@acgfab.be.