Nieuws

Een veilige, gezonde werkvloer is een gedeelde inspanning

2 mei 2024

Een veilige, gezonde werkomgeving brengt talloze voordelen met zich mee: verhoogde motivatie, verbeterde productiviteit, verminderd ziekteverzuim, beter mentaal welzijn en meer focus. Het opbouwen van zo’n veilige, gezonde werkomgeving vraagt veel inzet van zowel werkgever als werknemer. Die wederzijdse verantwoordelijkheid maakt veiligheid op de werkvloer complex, maar ook heel boeiend natuurlijk.

Als werkgever plannen we regelmatig thematische leersessies in over veiligheid op de werkvoer. Tijdens deze sessies vergaren onze medewerkers nieuwe kennis en frissen ze ondergesneeuwde kennis weer op. Naast kennisoverdracht bevorderen de sessies ook de samenhorigheid onder de collega’s. Door samen aan de slag te gaan met veiligheid groeit ook het groepsgevoel en het onderlinge verantwoordelijkheidsbesef.

Dat laatste is belangrijk. Als je medewerkers beseffen dat ze ook verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van hun collega’s, zet je als bedrijf of organisatie grote stappen vooruit inzake veiligheid. Dat kwam goed tot uiting in een recente sessie over het veilig besturen van interne transportmiddelen. Via een externe partner kregen 25 van onze chauffeurs een grondige opfriscursus.

Een van de belangrijkste lessen die de cursisten trokken uit deze sessie, is dat je als bestuurder van een intern transportmiddel een grote verantwoordelijkheid draagt. En dat je bijgevolg alles moet doen om ongelukken te voorkomen. Al onze chauffeurs zijn professioneel opgeleid, houden rekening met de regels en afspraken, dragen veiligheidsschoenen en een fluo hesje. Zo zorgen we samen voor elkaar en zorgen we voor een veilige werkvloer.

Wil je meer weten over de gedeelde verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers inzake veiligheid en gezondheid? Je vindt meer op: Internationale dag voor veiligheid en gezondheid op het werk 2024.