Nieuws

De duurzame aanpak: onze aanpak!

11 maart 2024

Als maatwerkbedrijf ondernemen we diverse concrete acties die een uitgesproken, positieve impact hebben op milieu en ecologie. We delen graag een aantal van onze verwezenlijkingen.

Duurzame productieprocessen staan hoog op onze prioriteitenlijst

We zetten stevig in op minimaal energieverbruik tijdens onze productieprocessen. De keuze voor onze wasstraat voor herbruikbare bekers was snel gemaakt: een wasstraat die zuinig omspringt met water en toch een maximale capaciteit behaalt, kon ons helemaal overtuigen. In ons aanbod van Added Value Services bieden we ook het uitsorteren van recycleerbare materialen aan, een productieproces dat bijdraagt aan de circulaire economie.

Behoud van ecosystemen en biodiversiteit

Onze groenafdeling werkt bij voorkeur met ecologisch vriendelijke producten, materialen en machines. Onkruid verdelgen doen we bijvoorbeeld met stoom. Dat is minstens even efficiënt dan onkruidverdelgers en een stuk vriendelijker voor het milieu. Een groot deel van ons machinepark is trouwens al elektrisch aangedreven. Ook in onze werkwijzen kiezen we waar mogelijk voor een biodiverse aanpak.

‘Papier hier’: verminderen van de papierberg

Papierproductie is een van de belangrijkste oorzaken van ontbossing en bomenkap. Met onze dienstverlening ‘digitaliseren’ assisteren we bedrijven bij het inscannen van hun papieren administratie, zodat ze gemakkelijker kunnen schakelen naar digitale documenten.

Tot slot vinden we het belangrijk om onze medewerkers te informeren over het belang van het milieu. Zo creëren we een groter bewustzijn en draagvlak voor een duurzame samenleving.