Getuigenissen

Getuigenissen van klanten: BAM FM

We waren zo tevreden over de samenwerking met ACG dat we het bijna vanzelfsprekend vonden om hen ook te vragen voor het tuinonderhoud van onze nieuwe projecten, waaronder de nieuwe gevangenis in Dendermonde. Vooral de kwaliteit die ACG levert, de strikte opvolging van alle veiligheidsvoorschriften, de flexibele aanpak en het respectvol omgaan met afgesproken termijnen, hebben de doorslag gegeven voor een uitbreiding van de samenwerking.

 

Tom Windey

Technisch Coördinator

BAM FM

ACG groenzorg: een flexibele partner waar we echt op kunnen rekenen

We werken nu 5 jaar samen met ACG maatwerkbedrijf voor de aanleg en het onderhoud van de tuinen van onze gevangenis in Beveren. De flexibiliteit van ACG vinden we echt opvallend. Zo worden de strenge veiligheidsvoorschriften die gelden in onze gevangenis altijd nauwgezet opgevolgd. Die strenge voorschriften vragen wel wat van de partners waarmee we samenwerken. Het is een soort extra dienstverlening die bovenop de gevraagde dienstverlening komt. Bij ACG zijn we zeker dat we altijd op die bijkomende inspanningen voor veiligheid kunnen rekenen. Dat is een hele geruststelling.

Ook de contacten met ACG verlopen bijzonder soepel. Veranderingen aan de planning worden snel en efficiënt opgenomen. Als afgesproken taken door de weersomstandigheden niet uitgevoerd kunnen worden, wordt er soepel geschakeld naar andere taken. Zo werd er dit jaar omwille van de droogte beslist om het maaien van de tuinen tijdelijk stop te zetten. Er wordt dan afgesproken dat er nadien eens een onderhoud wat sneller na elkaar wordt ingepland of om een deel te doen dat niet in de opdracht zit. Nieuw aangelegde tuinen worden in overleg nagekeken en gedeeltelijke herplant indien nodig. Deze opdrachten worden zoals gewoonlijk kwaliteitsvol uitgevoerd, met respect voor alle veiligheidsvoorschriften en binnen de afgesproken termijn. Ook dat laatste appreciëren we bijzonder: we werken met een strakke planning in de gevangenis, en dan helpt het natuurlijk als we kunnen rekenen op partners die even stipt zijn.

Door de flexibiliteit die ACG aan de dag legt, is er met de jaren veel vertrouwen gegroeid. We weten wat we mogen verwachten, en die verwachtingen werden tot hiertoe altijd ingelost. Daarom vonden we het bijna vanzelfsprekend om ACG ook te vragen voor het tuinonderhoud van onze nieuwe projecten, waaronder de gevangenis in Dendermonde die binnenkort operationeel zal zijn. We kijken uit naar de uitbreiding van onze samenwerking.

« terug naar het overzicht