Nieuws

Zo schenken wij de aarde een stukje 'happiness'

24 april 2023

Afgelopen zaterdag (22 april) was het Happy Earth day. Happy Earth Day vraagt aandacht voor de aarde. En dat is nodig, want zo happy is het niet gesteld met onze aarde. Wij geven je alvast een inkijk in de grote en kleine aanpassingen die we bij ACG doen om de aarde een (klein) stukje happier te maken.

Energieverbruik terugdringen

Om energie te besparen ging de verwarming tijdens de wintermaanden een graadje lager. Een aantal gedeelten van onze werkplaatsen werden beter afgeschermd. We vroegen onze medewerkers om erop te letten lichten niet onnodig te laten branden. Om energie te besparen, werden ook zonnepanelen geplaatst.

Focus op duurzaam vervoer

De meeste van onze medewerkers komen met het openbaar vervoer of de fiets naar het werk. Dat is heel haalbaar omdat onze gebouwen zeer centraal gelegen zijn. Een bewuste keuze.

Ook verplaatsingen tijdens de werkuren worden bij voorkeur gedaan met de fiets of de elektrische fiets. We hebben ook elektrische wagens ter beschikking voor werkplaatsen die verder gelegen zijn. Wanneer een wagen uit ons wagenpark aan vervanging toe is, komt er een elektrische wagen in de plaats.

Samenwerking met lokale partners

Als maatwerkbedrijf werken we bij voorkeur samen met bedrijven in de buurt. Dat is minder over- en weer rijden, minder uitstoot, en dus weer een stukje aarde gespaard…

Bewustmakingsacties

We willen onze medewerkers echt bewust maken van het belang van duurzaamheid. Zo roepen we hen bijvoorbeeld regelmatig op om hun afval op de juiste manier te scheiden.