Nieuws

Check! We behaalden opnieuw het ISO-9001-certificaat

02 juni 2022

Niets dan blije gezichten. Het welverdiende ijsje zit er voor iets tussen, maar het opnieuw slagen voor de ISO-9001:2015-audit is toch wel de hoofdreden! De verlenging van de ISO tot 2025 is echt iets om fier op te zijn. We zien het als een mooie erkenning voor de gezamenlijke inspanningen van al onze medewerkers.  

De ISO-9001:2015-norm geeft aan dat we kwaliteitsvol werk leveren, en meer nog: dat we onszelf voortdurend uitdagen om het nog beter te doen.

Waar heeft de ISO onder meer voor gezorgd?

1/ Kwaliteitsgarantie voor onze klanten

Onze managementprocessen zijn zo georganiseerd dat we altijd en overal tegemoet komen aan de kwaliteitseisen van onze klanten. Waar mogelijk proberen we om die kwaliteitseisen zelfs te overtreffen door continu te werken aan verbetering.

2/ We zijn een flexibele speler in de markt

Met het opnieuw valideren van ons ISO-certificaat bewijzen we dat we risico’s en opportuniteiten goed kunnen inschatten, optimaal kunnen inspelen op veranderingen in de markt en over een sterk aanpassingsvermogen beschikken. We weten nieuwe kansen te grijpen en zijn de concurrentie altijd een stap voor.

3/ Tevreden medewerkers

Door onze medewerkers actief te betrekken bij het kwaliteitsmanagementsysteem groeit hun vertrouwen en geloof in zichzelf. Dat leidt tot meer productiviteit en een algemeen gevoel van welbevinden.