Nieuws

Never waste a good crisis

29 oktober 2020

Maakt de eindeloze groei die de economie voorschrijft ons leven nu echt beter? Is die obsessie met groei nog gezond? En kunnen we na de coronacrisis gewoon doorgaan alsof er niets gebeurd is? De economie die zichzelf in vraag stelt: ook dat is het gevolg van de coronacrisis. Als maatwerkbedrijf kunnen we dit alleen maar toejuichen.  
Kan de economie ook anders? Zijn er alternatieven dan? Het antwoord is simpel: ja, die zijn er. De economie zou zichzelf kunnen heruitvinden door af te stappen van het eindeloze groeimodel en bewust te kiezen voor menswaardigheid en respect voor het  klimaat. De economie zou zichzelf een nieuw elan kunnen geven door simpeler, kleinschaliger, socialer en lokaler te denken. De economie zou mensen kunnen herwaarderen – álle mensen dan wel te verstaan.  
Als maatwerkbedrijf bewijzen we nu al dat economie en menswaardigheid samen door één deur kunnen. Door mensen  met een afstand tot de arbeidsmarkt tewerk te stellen, kiezen wij heel bewust voor een economie waarin de mens centraal staat. In het ‘normale’ economische circuit komen kwetsbare mensen niet aan de bak. Geef hen werk dat aangepast is aan hun mogelijkheden, en ze worden  opnieuw een schakel in het economisch systeem. Dat levert hen een loon op en een plaats in de maatschappij. Als dat niet mooi is.
Een volwaardige economische speler zijn, en die rol op een  sociale manier invullen, voelt voor ons aan als de enige juiste manier om economisch relevant te zijn. We zijn hier trots op, en we hopen dat onze benadering van economie in de nabije toekomst nog ruimer omarmd zal worden