Nieuws

Zo neemt je tuin maximaal grondwater op

11 juni 2020

Het is niet goed gesteld met het grondwater in België. En het belooft er niet beter op te worden met de voorspelde droge zomer. 
Als bedrijf of organisatie kan je zeker ook helpen door andere, nieuwe keuzes te maken voor je  bedrijfstuin of -omgeving. Wij geven je alvast een paar tips die het grondwaterpeil van je bedrijfstuinen gunstig zullen beïnvloeden.
Tip 1. Plant extra bomen, struiken en grassen aan. Met hun bladeren en loof houden ze de verdamping tegen van oppervlakkig bodemwater. De wortels van bomen maken van de bodem een soort van een spons die het water beter absorbeert. 
Tip 2. Kies voor diversiteit in de aanplanting van uw bedrijfstuin. Planten halen uit de bodem wat ze nodig hebben om te groeien. Dat is voor elke plant anders. Door grote groepen van dezelfde grassen of planten te plaatsen, halen je planten steeds dezelfde substanties uit de bodem, en dat leidt op termijn tot verarming van je bodem. Grondwater dringt niet gemakkelijk door in een schrale bodem. 
Tip 3. Vermijd ondoordringbare oppervlakten. Oké, dat is een uitdaging voor bedrijven, want je hebt natuurlijk een parking nodig, en paden om je medewerkers en bezoekers netjes tot aan de ingang te krijgen. Wat je alvast kan doen is de verhouding van groen en verharding aanpassen in het voordeel van groen.  Zo kan je op plaatsen waar je echt verharding nodig hebt, kiezen voor  steenpaden met tussenliggende groene zones. Zij vormen een mooi alternatief om regenwater toch de kans te geven in de grond te dringen, en zo de grondwaterreserves aan te vullen. Een prettig fenomeen in de marge van deze aanpak, is dat je bedrijfstuin in betere conditie blijft, en er ondanks de droogte, fris en aantrekkelijk blijft uitzien. 
Meer weten over een grondwatervriendelijke tuin? Contacteer onze mensen van de groendienst op 03 326 47 22 of op CdGroen@acgfab.be.